Andrew Jackson: Hatása és öröksége

politikai pártjává, egy olyan választási gépezetté olvasztotta össze, amelynek szervezete és fegyelme mintaként szolgált minden más párt számára. Ugyanakkor ellentmondásos hivatali magatartása ellenfeleit arra ösztönözte, hogy megszervezzék a Whig-pártot. A Demokrata Párt Jackson gyermeke volt; a nemzeti kétpártrendszer az ő öröksége.

Az indiánok elűzése

otthona volt. Ezek az indián nemzetek a telepesek és sok más fehér amerikai véleménye szerint a fejlődés útjában álltak. A gyapottermesztéshez szükséges földterületre vágyó telepesek nyomást gyakoroltak a szövetségi kormányra, hogy szerezzen indián területeket.